Právní (advokátní) poradna zdarma - rodinné právo, obchodní právo, trestní právo, občanské právo...

Advokátní kancelář online
online kalkulačka >>
Rodinné právo

Děti, Manželství a rozvod,..

Trestní právo

Trestní řízení, Trestní zákon, trestní právo hmotné a nehmotné,..

Občanské právo

Dědictví, Nemovitosti, Pojištění,..

Nekalá soutěž

Obchodní právo - nekalá soutěž

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
header

Právní poradna zdarma - právo

Dostali jste se do problémů v pracovním či osobním životě? Nevíte nebo si nejste jisti, zda jednáte z hlediska práva správně nebo je správně jednáno s vámi? Ocitli jste se v těžko řešitelné situaci a nemáte se na koho obrátit? Schází vám finance na odbornou poradu s právníkem? Pak právě vám nabízí své služby právní poradna. Právní poradna poskytuje žadatelům základní i podrobnější poradenství. V právní poradně pracují jak právníci, tak odborníci v oblasti práva. Většinou se řeší problémy z oblasti občanského, obchodního, rodinného i pracovního práva.

Právní poradna poskytuje poradenství ve všech oblastech práva

Pracovníci právní poradny radí hlavně občanům v tíživé životní situaci. Dokáží poradit v nejrůznějších oblastech práva – jak v právu veřejném, tak soukromém. Právní poradna poskytuje nejen obecné rady, ale i řešení zcela konkrétních případů. Právní poradna pomůže i v nelehkých životních situacích, které nedokážete řešit vlastními silami.

Právní poradna řeší i záležitosti veřejného práva

I jednotlivec se může dostat do sporu nebo řešit problém se státními orgány a institucemi. I tyto záležitosti veřejného práva pomáhá řešit právní poradna. Právníci a odborníci z právní poradny se orientují v právu finančním, trestním, správním i ústavním. Státní orgány hají právo státu, právní poradna může napomoci při hájení práv občana.

Soukromým právem se právní poradna zabývá nejvíce

I v osobním životě se může občan dostat do právních obtíží, se kterými si neví rady. Právě rady v oblasti soukromého práva řeší právní poradna nejčastěji. Přezkoumávají se práva jednotlivců, společenské vztahy a právo na rovnost všech účastníků řízení. Většina problémů je z oblasti práva občanského, obchodního, rodinného nebo pracovního.

Vzor smluvy online

Vzor smlouvy - www.smlouvavzor.cz - vzor kupní smlouvy, darovací smlouvy, pracovní smlouvy, smlouva o dílo a další naleznete na potrálu www.smlouvavzor.cz.


Úroková kalkulačka

Půjčky jsou tak výhodné, jak agresivní jsou reklamy na ně. Nebo ne? Která banka má nejvýhodnější úroky, spočítejte si, která půjčka Vás vyjde nejvýhodněji. urokova-kalkulacka.eu.

STÁHNOUT INFORMACE PŘEHLEDNĚ NA DISK

stáhnout na disk

Potřebujete poradit? Poradny online:

Online právní poradna zdarma: www.pravni-poradna-zdarma.eu
Právní poradna zdarma online: www.pravni-poradna-zdarma-online.cz
Právní poradna online - právní rada zdarma: www.pravni-poradna-online-zdarma.cz
Advokátní kanceláře - online právní poradny a advokátní služby: www.advokatnikancelareonline.cz

Online kalkulačky:

Výpočet úroků kalkulačka: www.urokova-kalkulacka.cz
Úroková kalkulačka online: www.urokova-kalkulacka.eu
Daňová poradna zdarma: www.danova-poradna.eu
Daňová kalkulačka online 2010: www.danova-kalkulacka.eu

footer

© Právní poradna zdarma - www.pravniporadnazdarma.eu, 2010


odkazy